Bild på golv- och asfaltsskrapa från Kalle i Sellnäs